Setup Menus in Admin Panel

Course Curriculum

Kerangka Acuan Program
KAP E-Learning Mekanisme Penetapan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan 00:00:00
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Berdasarkan Sidang Penilaian
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Berdasarkan Sidang Penilaian 00:00:00
Contoh Kasus seri 1 peringkat jabatan 00:00:00
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana yang Ditetapkan sebagai Pelaksana Umum setelah yang Bersangkutan Ditugaskan pada Jabatan selain Pelaksana Umum atau Kembali dari Penugasan Tertentu
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana yang Ditetapkan sebagai Pelaksana Umum setelah yang Bersangkutan Ditugaskan pada Jabatan selain Pelaksana Umum atau Kembali dari Penugasan Tertentu 00:00:00
Contoh Kasus seri 2 peringkat jabatan 00:00:00
Mekanisme Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana
Mekanisme Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana 00:00:00
Contoh Kasus seri 3 peringkat jabatan 00:00:00
Mekanisme Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana
Mekanisme Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana 00:00:00
Contoh Kasus seri 4 peringkat jabatan 00:00:00
PMK Nomor 176/PMK.01/2018
PMK Nomor 176/PMK.01/2018 00:00:00
Tes Sumatif
Tes Sumatif Mekanisme penetapan Jabatan dan Peringkat 01:30:00
Penutup
Penutup E-learning Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat 00:00:00

Advanced Course Search Widget