Setup Menus in Admin Panel

Course Curriculum

Verifikasi Data Semantik
Verifikasi Data E-learning Pelatihan Teknis P3 Details 00:00:00
Project Assignment
Project Assignment P3 Details 00:00:00
Pre-test
Pre-test E-learning Pelatihan Teknis Petugas Pemeriksa Pajak (P3) 00:45:00
1. Overview Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
1.1 Pelaporan Pajak Details 00:00:00
Latihan 1.1 Overview KUP P3 00:10:00
1.2 Pembayaran Pajak Details 00:00:00
Latihan 1.2 Overview KUP P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 1.2 Details 00:00:00
1.3 Penetapan dan Ketetapan Pajak Details 00:00:00
Latihan 1.3 Overview KUP P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 1.3 Details 00:00:00
1.4 Pembukuan Details 00:00:00
Latihan 1.4 Overview KUP P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 1.4 Details 00:00:00
1.5 Pemeriksaan Details 00:00:00
Latihan 1.5 Overview KUP P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 1.5 Details 00:00:00
2. Overview Pajak Penghasilan (PPh)
2.1 Subjek Pajak Penghasilan Details 00:00:00
Latihan 2.1 Overview PPh P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 2.1 Details 00:00:00
2.2 Objek Pajak Penghasilan Details 00:00:00
Latihan 2.2 Overview PPh P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 2.2 Details 00:00:00
2.3 Biaya/Pengeluaran yang Boleh Dikurangkan dan yang Tidak Boleh Dikurangkan Details 00:00:00
Latihan 2.3 Overview PPh P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 2.3 Details 00:00:00
2.4 Harga Perolehan dan Pengalihan Harta dan Penilaian Persediaan Details 00:00:00
Latihan 2.4 Overview PPh P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 2.4 Details 00:00:00
2.5 Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Details 00:00:00
Latihan 2.5 Overview PPh P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 2.5 Details 00:00:00
2.6 Kompensasi Kerugian dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Details 00:00:00
Latihan 2.6 Overview PPh P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 2.6 Details 00:00:00
2.7 Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Details 00:00:00
Latihan 2.7 Overview PPh P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 2.7 Details 00:00:00
3. Overview Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Potput PPh)
3.1 PPh 21 Details 00:00:00
Latihan 3.1 Overview Potput P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 3.1 Details 00:00:00
3.2 PPh 22 Details 00:00:00
Latihan 3.2 Overview Potput P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 3.2 Details 00:00:00
3.3 PPh 23 Details 00:00:00
Latihan 3.3 Overview Potput P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 3.3 Details 00:00:00
3.4 PPh 26 Details 00:00:00
Latihan 3.4 Overview Potput P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 3.4 Details 00:00:00
3.5 PPh 4 ayat (2) Details 00:00:00
Latihan 3.5 Overview Potput P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 3.5 Details 00:00:00
3.6 PPh 15 Details 00:00:00
Latihan 3.6 Overview Potput P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 3.6 Details 00:00:00
4. Overview Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4.1 Objek dan Tarif PPN Details 00:00:00
Latihan 4.1 Overview PPN P3 00:20:00
Video Penjelasan Latihan 4.1 Details 00:00:00
4.2 Faktur Pajak Details 00:00:00
Latihan 4.2 Overview PPN P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 4.2 Details 00:00:00
4.3 Penghitungan PPN Details 00:00:00
Latihan 4.3 Overview PPN P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 4.3 Details 00:00:00
4.4 PPn BM Details 00:00:00
Latihan 4.4 Overview PPN P3 00:10:00
Video Penjelasan Latihan 4.4 Details 00:00:00
Post-test
Post-test E-learning Pelatihan Teknis Petugas Pemeriksa Pajak (P3) 00:45:00

Advanced Course Search Widget